Køleskab

Oprindelig et Keltisk ord for et skab hvor vikingerne opbevarede slag køller.

Skabene stod normalt udenfor beboelseshusene, da de tit var fyldt med blodpletter og i ikke så få tilfælde hjernemasse fra nedkæmpede fjender.

Vikingerne havde fundet ud af at hvis disse køller blev opbevaret koldt, var det nemmere at rense dem før næste slag – i mange tilfælde havde de erfaret at blod og hjerne sprang i stykker jo koldere køllerne blev.

En sideeffekt var, at det der sad på køllerne aldrig rådnede – et fænomen de tit oplevede med deres madvarer som de opbevarede indendørs, og tit i nærheden af ildstedet.

Hestegris

En nu uddød krydsning mellem en hest og en gris.

Det udbredte kendskab til dyret kommer fra den danske børnesang;

”Jeg en gård mig bygge vil” og nævnes i omkvædet;

”hestegrise, køer og får, hører til min bondegård”.

Der findes ingen billeder af dyret, og det har ikke været muligt at finde nogle der vil indrømme, at have set dyret i live.

Derimod findes der en del beskrivelser i gamle danske avisarkiver.

Gardin

Stammer fra Indien.
Den Engelske overklasse´s fruer dyrkede en overgang en speciel plante der dannede en kraftig mur af blade og grene.
I mangel på andet at lave, indstiftede de foreningen : TEUAGS om stod for ”The English upperclass abroad garden Society” , og holdt konkurrencer i netop at dyrke denne plante.
De blev kaldt ”indiske haver”, men pga. varmen og den tiltagende åndelige sløvhed der bredte sig blandt overklassen, blev ”The indien Gardens”, slet og ret til ”Gard in´s” .

En syerske skrev til en kollega i København og nævnte disse ”Gardin´s”. Hun beskev dem nøje og tegnede dem i flere tilfælde.

Da syersken døde, fandt hendes datter disse breve.
Hun gjorde tjeneste hos en familie hvis yngste søn led af en sjælden overfølsomhed overfor lys og hun brugte derfor moderens tegninger som inspiration til at sy store stykker stof der kunne hænge foran sønnens vinduer.

Freelancejournalist

Lance Wilson jr.var en afroamerikansk stålværksarbejder fra Blackburg i Virginia, USA.

Området var efter børskrakket på Wall street i 1929, ramt af regression og konflikter.

Fabrikken Lance arbejdede på,  måtte fyre medarbejdere, og ledelsen besluttede at skille sig af med 250 afroamerikanske arbejdere.

Der blev ikke taget hensyn til faglig dygtighed eller den enkelte arbejders sociale baggrund.

Lance og en håndfuld kollegaer, deriblandt 3 hvide, gjorde oprør mod denne disposition, og besluttede at sabotere en af smeltekedlerne.

De blev pågrebet, afhørt af det lokale politi, men kun Lance Wilson jr. blev sigtet og tilbageholdt.

Dette kom en kvindelig journalist på det nystartede, progressive blad ””The first newyorker”, i New York, for øre, hvorefter hun besluttede sig for at arrangere en demonstration foran retsbygningen i Blacksburg.

Demonstranterne, alle fra New York, medbragte alle sammen protestskilte med påskriften

”FREE LANCE” .

Under den 42 dage lange demonstration sendte journalisten dagligt artikler hjem til sit blad, som trykte dem under overskriften
”FREE LANCE ”.

Sagen blev fulgt intenst i store dele af USA, og i folkemunde blev sagen omtalt som ”FREE LANCE” – adskillige andre unge journalister fik blod på tanden, og drog rundt i landet efter deres egen ”FREE LANCE” historie – de blev hurtigt kaldt ”free lancere”, og dermed opstod begrebet ”freelance journalist”

Lance Wilson jr. blev senere ansat som bud på mindsteløn på avisen ”The first Newyorker”

Eksamen

Oprindelig betydning : forhenværende sømand

Fra engelsk “ex seamen”

Sømænd, der efter en årrække igen skulle ud at sejle, skulle deltage i en prøve der skulle vise om de stadig kunne begå sig på et skib.

De skulle tilbringe en hel dag på et skib og indgå i den daglige rutine. Undervejs blev de vurderet af kaptajn og styrmand.
Da det i norden rygtedes, at det var på den måde den engelske flåde evaluerede deres sømænd, adopterede den danske flåde som den første ideen.
En af de første kaptajner der brugte det i praksis var George Stage, der på sit skoleskib var vant til at ansætte garvede folk, men ikke tidligere havde haft en fast procedure for det.
Fra George Stage, mener man at begrebet blev bragt ind i den danske folkeskole, og dermed fået den betydning det har i dag.

Doktor

Oprindelig betydning : ”duk dig”

Stammer fra Nordisk mytologi.

Under en af de utallige kampe mod de islandske aser, bliver der kastet en bautasten( fra Gallien ! )  mod Thor.

Dennes våbenfører brøler ”duk þú thor”(islandsk) – og redder således hans liv.
På dansk “duk dig Thor”

Historien blev hurtigt kendt vidt omkring, og udtrykket ”duk-dig-thor” blev ensbetydende med en person der redder liv – Historien, og den på den tid ringe hygiejniske tilstand med manglende tænder og voks i ørene, ledte til den noget sjuskede sammentrækning  ”duktor”.

Cykel

Mange tror fejlagtigt, at ordet stammer fra det Engelske ”Bicycle”.

Oprindelsen skal findes i Norge, helt præcis fra en bygd nær Longyearbyen i det Nordligste Norge, og udtrykket blev brugt i forbindelse med at en borger var døden nær.
Bygden blev i årene fra 1407-1410 hærget af en på det tidspunkt ukendt sygdom som tog mange liv.

Bygdens læge hed Kjell, og da han var den eneste, havde han selvsagt en del at se til og derfor en ualmindelig travl hverdag.

Sætningen ”han er syk, Kjell” var på det tidspunkt derfor ensbetydende med, at det gjaldt om at nå hurtigt frem til patienten.
Derfor udviklede han med smedens hjælp prototypen til det vi idag kender som en cykel, og som på det tidspunkt hurtigt blev kendt som en ”Syg Kjell”,  i mangel af bedre….

Bordskik

En videreudvikling fra en gammel og meget  fysisk krævende selskabsleg;  ”Bord kig”

Legen gik i al sin enkelhed ud på at stille sig rundt om et bord. Dernæst skulle hver deltager gå ned i knæ indtil øjnene var i niveau med bordkanten. Den der kunne holde denne stilling i længst tid vandt.

Legen blev senere indført ved det Franske hof.

Da de franske aristokrates fysiske udfoldelser begrænsede sig til at tage parykker af og på, var deres mave og lårmuskler kraftigt underudviklede, hvorfor legen foregik stående fuldt oprejst.
De var ikke i stand til at gå ned i knæ.
Da kraftmomentet, og dermed den fysiske dimension,  således ikke længere var tilstede, blev målet med legen at være stille omkring bordet længst muligt – en vigtig bestanddel i fænomenet  senere kendt som ”bordskik”.

Blyant

Fra engelsk – ”shy aunt” – Sky tante – bly tante.

Vi er i det engelske kongehus i 1700 tallet. Hertugen af Buckingshams fars søster, kaldet ”the auntie of Buckinghamshire” var meget fåmælt pga. en usædvanlig kraftig generthed.
I sit 64 år lange liv sagde hun iflg overleveringen kun 2 ord, men ingen husker hvilke.
Hertuginden skrev ikke med griffel på tavle som det ellers var kutyme, men derimod med en på den tid ukendt genstand – senere undersøgelser kan påvise at det sandsynligved var et stykke bly hun i sin ungdom havde modtaget som gave fra en fjern slægtning , Baron Leadbetter.

Hun skrev altid til sine nærmeste, også når de var i samme rum. Hendes meddelelser blev af børnene ved hoffet kaldt ”a shy aunt” .

Asyl

Betød formentlig oprindelig ”en syl”

. Udtrykket stammer fra Nordjylland, nærmere betegnet Storvorde, nær Ålborg. Under byggeriet af et hus beregnet til tilrejsende brunkulsarbejdere, opstod udtrykket fra sætningen;

”Ha do a´syl?”, dvs ”har du en syl ?”.

En ung tilrejsende kvinde på flugt fra en vellystig herremand lige syd fra grænsen, ,nåede en sen eftermiddag frem til byggepladsen, og blev mødt med dette spørgsmål.

Da hun ikke helt forstod dialekten, og iøvrigt var udmattet efter den lange rejse, svarede hun ja tak i den tro, at hun blev tilbudt at overnatte.

Senere skrev hun hjem til sin familie, at hun havde fået asyl hos godhjertede mennesker fra nord.