Eksamen

Oprindelig betydning : forhenværende sømand

Fra engelsk “ex seamen”

Sømænd, der efter en årrække igen skulle ud at sejle, skulle deltage i en prøve der skulle vise om de stadig kunne begå sig på et skib.

De skulle tilbringe en hel dag på et skib og indgå i den daglige rutine. Undervejs blev de vurderet af kaptajn og styrmand.
Da det i norden rygtedes, at det var på den måde den engelske flåde evaluerede deres sømænd, adopterede den danske flåde som den første ideen.
En af de første kaptajner der brugte det i praksis var George Stage, der på sit skoleskib var vant til at ansætte garvede folk, men ikke tidligere havde haft en fast procedure for det.
Fra George Stage, mener man at begrebet blev bragt ind i den danske folkeskole, og dermed fået den betydning det har i dag.