Mission

Fra engelsk :  ”missed ion”.

Under atom bombe eksperimenterne i Nevada ørkenen i 1936, blev udtrykket ”missed ion” brugt hver gang noget var gået galt, og på et tidspunkt var projektet i fare for at blive lukket da resultaterne udeblev gang på gang.
Niels Bohr har en stor del af æren for udtrykket.

Der er megen tvivl om præcis hvordan ordet har fået den betydning det har i dag, men de fleste hælder mod den teori, at netop atomfysikerne omkring disse eksperimenter simpelthen besluttede sig for at få vendt noget negativt til noget positivt, set i lyset af alle de mislykkede forsøg, primært for at undgå at den amerikanske kongres stoppede den økonomiske støtte til atomprogrammerne.

En båndoptagelse afslører, at forskernes talsmand og basens øverstbefalende aftalte, at udtrykket fremover, når der var civile observatører på basen, skulle betegne noget nøje planlagt og forventet, og dermed give et samlet indtryk af, at forskerne nøjagtig vidste hvad de havde med at gøre.

Direkte adspurgt hvorfor det udtryk så tit blev brugt, skulle forskerne altså sige,  at det netop var det hørlige bevis for at processen skred frem som planlagt, og at det derudover tjente som en slags hold-råb, en fælles opmuntring, og alle havde samme opfattelse af hvorhen de skulle for at nå det fælles mål.